Rreth

AD Balkan  mbështet  dhe promovon krijimin dhe përhapjen e Alberghi Diffusi ( Hoteleve të shpërndara) , shpërndan njohuritë dhe kopetencat, në Shqipëri dhe në zonën e Ballkanit, promovon turizmin në fshatra  dhe mikpritje e përhapur përmes seminareve, konferencave, eventeve, projekteve të zhvillimit të turizmit. Shërbimet që AD Balkans kryen për bizneset dhe autoritetet lokale fokusohen në temën e akomodimit dhe turizmit të Albergo Diffuso ( A.D )dhe variojnë nga planifikimi i turizmit territorial deri te analizat e fizibilitetit, nga kërkimi paraprak i tregut deri te krijimi i projekteve të turizmit të qëndrueshëm, trajnimi për operatorët. A.D Balkan Sh.p.k, për shërbimet e konsulencës  është në gjendje të bëjë propozime specifike të dakorduara mbi bazën e nevojave specifike të formuluara nga aplikanti për verifikimin e standardeve të ofertës, planifikimin, trajnimin turistik dhe certifikimin e strukturave me emërtimin  “ Albergo Diffuso”.

Mirësevini

“Pakëz shtëpi e pakëz hotel”: hoteli i shpërndarë është, me pak fjalë, një lloj akomodimi për ata që nuk preferojnë qëndrimet në hotel dhe ofertat standarde. Komponentët individualë të objektit akomodues (dhoma, salla, ambiente të përbashkëta) janë të vendosura në ndërtesa të ndryshme, të vendosura brenda të njëjtit fshat. Prandaj, mbiemri ” shpërndarë” tregon një strukturë horizontale dhe jo vertikale, një strukturë e ndryshme nga ajo e hoteleve tradicionale, të cilat shpesh i ngjajnë ndërtesave të bashkëpronësisë. A.D (Hoteli i Shpërndarë) nuk është i ndërtuar, dhe përdor ndërtesa ekzistuese, mundësisht të ndërtuara sipas stilit arkitekturor vendas, prandaj është një objekt akomodimi që respekton mjedisin dhe kulturën e vendit dhe shmang komprometimin e peizazhit.Albergo Diffuso adreson një kërkesë të interesuar për turizmin në fshatrat https://www.bujqesia.gov.al/programi-i-integruar-per-zhvillimin-rural-programi-i-100-fshatrave-2/ dhe për të jetuar në kontakt më shumë me banorët sesa me turistët e tjerë dhe në përdorimin e shërbimeve normale hoteliere, si mëngjesi në dhomë ose shërbimi në restorant, duke shkuar përtej akomodimit në shtëpi dhe apartamente. Është një lloj akomodimi që është veçanërisht i përshtatshëm për përmirësimin e fshatrave dhe qyteteve me qendra historike me interes artistik dhe kulturor, një sistem akomodimi që bazohet në rikuperimin dhe përmirësimin e ndërtesave të mbyllura dhe të papërdorura, dhe i lejon lokalitetet të presin turistët pa ndërtesa të reja që komprometojnë integritetin e peizazhit të destinacionit.Një hotel i shpërndarë u ofron mysafirëve mundësinë për të jetuar në një fshat dhe për të përfituar nga të gjitha shërbimet hoteliere dhe, falë autenticitetit të propozimit, afërsisë së strukturave që e përbëjnë atë dhe pranisë së një komuniteti banorësh, ai menaxhon. për të ofruar jo vetëm shërbimin e akomodimit, por mundësinë për të përjetuar stilin e jetesës së vendit.

 

TURIZMI NË FSHATRA

Interesi i kërkesës turistike europiane dhe ndërkombëtare për fshatrat ka qenë në rritje prej shumë vitesh dhe tendencat e zhvilluara pas pandemisë e kanë forcuar më tej dhe e kanë përshkruar më konkretisht këtë treg. Njerëzit që vizitojnë fshatrat kërkojnë përvoja autentike, duan të përjetojnë jetën e lokaliteteve, të lidhen me banorët, të mësojnë për historinë dhe traditat e vendeve, të shijojnë produktet e tyre tipike. I interesuari për fshatrat është një turizëm i ngadaltë, një turizëm eksperimental që ka të gjithë potencialin për të mbështetur zhvillimin territorial pa ndryshuar ekuilibrin mjedisor dhe social-ekonomik. Për të siguruar që një fshat të mund të gjejë në turizëm një përgjigje për objektivat e tij të zhvillimit ekonomik dhe territorial, është thelbësore të ngrihet një strategji e përqendruar jo vetëm në promovimin, por – edhe më parë – në “produktin” e destinacionit. Kapaciteti pritës i një fshati bëhet gurthemeli dhe parakushti për t’iu drejtuar tregut turistik. Format tipike të akomodimit, strukturat e menaxhuara me një stil profesional dhe në të njëjtën kohë të afta për të zbuluar aspektet e fshatit dhe për të dëshmuar për një “shije” lokale janë thelbësore, siç është aftësia e aktorëve të ndryshëm lokalë për t’u lidhur dhe konfiguruar veten si një sistem i vetëm i pritjes. Hoteli i Shpërndarë ka dëshmuar që mund të jetë një mjet i veçantë mbi të cilin mund të përdoret për të hartuar dhe drejtuar zhvillimin turistik të fshatrave, dhe përvojat në këtë kuptim kanë bërë që A.D Balkan dhe ekipi i tij të merren jo vetëm me mikpritjen, por me të gjithë sistemin. të marrëdhënieve dhe planifikimit që lejojnë fshatrat të adresojnë me sukses sektorin e turizmit.